fbpx

Vrijwilligerswerk: mag het?

Misschien wil je meer doen dan enkel kledij bijhouden. We zoeken ook constant mensen voor meer structurele activiteiten.

Vrijwilligerswerk is de ideale manier om extra ervaring op te doen en je netwerk uit te breiden. Maar mag je eigenlijk wel vrijwilligerswerk doen als je werkzoekend bent en in je beroepsinschakelingstijd zit of een uitkering ontvangt? We zetten de belangrijkste regels op een rijtje.

Ben je werkzoekend, dan mag je vrijwilligerswerk doen bij een organisatie die niet gericht is op het maken van winst. Bijvoorbeeld: een vzw, een openbare dienst (bibliotheek, gemeente, OCMW…), een instelling van openbaar nut (bijvoorbeeld Het Rode Kruis), een feitelijke vereniging (bijvoorbeeld een straatcomité of een dartsclub), een onderwijsinstelling, een cultureel centrum of een jeugdhuis. Voorwaarde is wel dat je een aantal regels respecteert. We vatten ze voor je samen.

Kom je pas van school en zit je nog in je beroepsinschakelingstijd?

Dan mag je vrijwilligerswerk doen op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt.
Dat wil zeggen dat je:

  1. actief naar werk moet zoeken,
  2. onmiddellijk moet kunnen ingaan op een passende vacature, begeleiding of opleiding die je VDAB-bemiddelaar je aanbiedt, en
  3. je afspraken met je VDAB-bemiddelaar moet nakomen.

Je hoeft niet te melden aan VDAB of RVA dat je vrijwilligerswerk doet en hoeft ook geen toestemming te vragen.

Ontvang je een inschakelings- of werkloosheidsuitkering?

Dan mag je vrijwilligerswerk doen op voorwaarde dat je dit vooraf meldt aan RVA en dat RVA je toestemming geeft.

Wat moet je hiervoor doen?

  1. Vul deel I van het formulier C45B in en laat deel II invullen en afstempelen door ons.
  2. Bezorg het formulier aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas) voor je als vrijwilliger begint te werken
  3. Heb je dit formulier aan je uitbetalingsinstelling bezorgd, dan mag je starten als vrijwilliger.RVA heeft 12 werkdagen de tijd om te reageren.
    Hoor je binnen deze 12 dagen niets of krijg je een goedkeuring, dan mag je gewoon verder doen.Laat RVA je weten dat je vrijwilligerswerk geweigerd wordt of beperkt moet worden? Dan moet je meteen stoppen of je taken aanpassen.Interessant weetje: het zou kunnen dat de organisatie waar je vrijwilligerswerk wil doen een ‘algemene toelating met vrijstelling van individuele aangifte’ kreeg van RVA. In dat geval, hoef je zelf geen melding meer te doen en toestemming te vragen. Informeer bij je organisatie of dit bij hen het geval is. Onze aanvraag is lopende.

Meer info over werken als vrijwilliger vind je op vrijwilligerswerk.be/wetgeving.