De Internationale Dag van de Ouders (Global Day of Parents) wordt elk jaar op 1 juni gevierd. Op deze dag zetten we bij Kledingpunt ook graag alle ouders even extra in de – virtuele – bloemetjes. De onbaatzuchtige inzet van ouders voor hun kinderen en hun levenslange opoffering om deze relatie te koesteren verdient elke dag gevierd te worden. Gaat het in een gezin even moeilijk, dan helpen wij graag mee ondersteunen. We zeggen immers niet voor niets “it takes a village to raise a child”.